Biuletyn informacyjny Nr 3-4/2009 (128)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce – 5 lat po akcesji do Unii Europejskiej
4 Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”
Płatności bezpośrednie
5 Płatności bezpośrednie – kampania 2009 r.
Zmiany zasad
9 Dobra kultura rolna
Minimalne normy
Rozwój obszarów wiejskich
10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Działania planowane do uruchomienia
Agencja Rynku Rolnego
12 Kampania „5 x dziennie warzywa i owoce” rozpoczęta!
Agencja Nieruchomości Rolnych
13 Wspieranie społeczności lokalnych
13 Dobry wynik w trudnym roku
Cena gruntów rolnych w 2008 r.
16 Mniej dzierżaw, wyższy czynsz
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
18 Wniosek o przyznanie płatności w 2009 roku
Zasady deklarowania działek
22 Załączniki do wniosku o przyznanie płatności na rok 2009
26 Załącznik graficzny w Kampanii 2009
30 PROW 2007–2013: Działanie 211, 212 – ONW
33 Program rolnośrodowiskowy w 2009 roku
35 PROW 2007–2013
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
36 ARiMR odpowiada na pytania
37 Liczby i fakty
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od dnia 26 marca 2009 r.

Podpisano do druku:
31.03.2009 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa

Do pobrania: