Biuletyn informacyjny Nr 1-2/2009 (127)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Spis treści:

Finanse
Płatności w 2009 r.
Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
Ustawa o świadczeniach emerytalnych
Zmiana zasad przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalnych rolniczych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Hodowla i ochrona roślin
Zasady eksportu materiału szkółkarskiego do Federacji Rosyjskiej

Programowanie i analizy
Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku
Konsultacje założeń i wstępnych propozycji MRiRW
Konferencja pt. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku

Ryniki rolne
Refundacje wywozowe
Aktualna informacja dotycząca prac nad wdrożeniem systemu „Owoce w szkole”
Zmiany przepisów w zakresie wyrobu wina z winogron

Agencja Rynku Rolnego
Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż
Rosnące zainteresowanie sprzedażą zbóż na zapasy interwencyjne
Kwotowanie produkcji mleka
Rok kwotowy 2008/2009

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rok 2008 w ARiMR– podsumowanie działalności
O czym należy pamiętać rozliczając inwestycję w ramach PROW 2007–2013
Rusza działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007–2013
Kampania kontroli na miejscu w 2009 r.
Pomoc krajowa udzielona w 2008 roku i plany na rok 2009
Wspólna Polityka Rybacka
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego 2007–2013
ARiMR odpowiada na pytania
Liczby i fakty
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od dnia 8 lipca 2008 r.


Podpisano do druku:
18.02.2009 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa

Do pobrania: