Biuletyn informacyjny Nr 9 /2008 (124)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:
Prosto z gabinetu
3 POLAGRA−FOOD 2008
4 Aukcja i pokaz koni arabskich w Janowie Podlaskim

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
5 Dezagraryzacja polskiej wsi w ramach V Rolniczego Festiwalu Nauki
Rynki rolne
6 Handel zagraniczny artykułami rolno−spożywczymi w I półroczu 2008 r.
Rozwój obszarów wiejskich
7 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
Rybołówstwo
9 Przetwory rybne na polskim rynku
Zawartość składników odżywczych i substancji niepożądanych
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
13 Zasady eksportu towarów pochodzenia roślinnego do Federacji Rosyjskiej
Agencja Rynku Rolnego
16 Stawiamy na promocję
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
19 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
O czym wnioskodawca wiedzieć powinien
22 Pomoc techniczna w PROW 2007−2013
25 Pomoc ze środków krajowych
Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych dla zakładów przetwórstwa produktów rolnych
31 Kontrole na miejscu w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom
SPO “Restrukturyzacja...”
32 Współpraca ARiMR z instytucjami europejskimi
35 ARiMR odpowiada na pytania Czytelników
36 Liczby i fakty
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 6,25% od 26.06.2008r.)
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
01.09.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: