Biuletyn informacyjny Nr 7 i 8 /2008 (123)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Spis treści:

Prosto z gabinetu
Konferencja naukowa nt. rolniczych dochodów
Wizyta na Ukrainie
Wizyta delegacji kuwejckiej
Pięciolecie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Bratoszewicach

Finanse
Informacja o powszechnych ubezpieczeniach upraw rolnych
Monitoring suszy rolniczej

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
Nowelizacja ustawy o paszach

Rynki rolne
Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Rynek miodu

Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
Pomoc doradcza w zakresie cross-compliance

Programowanie i analizy
Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej w ramach oceny funkcjonowania reformy Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check)

Gospodarka ziemią
Udane scalenie gruntów
Zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja na półmetku
Uwarunkowania dalszej prywatyzacji

Agencja Rynku Rolnego
Dopłaty do materiału siewnego
Sytuacja na rynku zbóż w przededniu nowych zbiorów
Kwotowanie produkcji mleka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wymogi wzajemnej zgodności
Wymagania obowiązujące rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie i wsparcie w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013
PROW 2007-2013
Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" 29 Pomoc krajowa w 2008 r.
Podsumowanie kampanii płatności bezpośrednich za 2007 rok 34 Wyniki kontroli na miejscu w 2007 roku - płatności obszarowe
ARiMR odpowiada na pytania o PROW 2007-2013
Liczby i fakty
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli - 6,25% od 26.06.2008r.)

Podpisano do druku:
06.08.2008 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa,

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59 00-848 Warszawa

Do pobrania: