Biuletyn informacyjny Nr 4/2008 (120)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Rozmowy polsko−ukraińskie
3 Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów Foodex Japan 2008
5 Porozumienie między Unią Europejską a Rosją

Finanse
6 Pomoc krajowa udzielana przez ARiMR

Płatności bezpośrednie
7 Zmiany płatności bezpośrednich w 2008 r.

Rynki rolne
12 Zwiększenie krajowej kwoty mlecznej od roku kwotowego 2008/2009
12 Sytuacja na rynku wieprzowiny

Gospodarka ziemią
14 Promocja prac scaleniowych

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
15 FAPA i Fundusz Kapitałowy
15 lat działalności

Agencja Nieruchomości Rolnych
18 Prawo odkupu w praktyce
20 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ANR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21 ARiMR − działania naprawcze
22 Zmiany w warunkach przyznawania płatności w 2008 r.
24 Załączniki do wniosku o przyznanie płatności w 2008 r.
29 Działania rolnośrodowiskowe
Informacje i wskazówki dla beneficjentów
32 Efekty rzeczowe kredytów preferencyjnych udzielonych
po 30 kwietnia 2007 r.
35 Obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez internet
36 ARiMR szkoli doradców i rolników
37 Liczby i fakty
39 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 6,00% od 27.03.2008 r.)
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
09.04.2008 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Biuro Prasowe ARiMR
ul. Żelazna 59
00−848 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)

Do pobrania: