BIM 5/2007 (112)

5/2007 (112) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Wizyta w Chinach
4 “Salon Gourmets” w Madrycie w Hiszpanii
4 Polscy rolnicy i spółdzielcy z wizytą w Hiszpanii
6 Wspieranie ONW w ramach PROW 2007−2013

Finanse
7 Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych
Zasady ustalania wielkości pomocy krajowej

Rynki rolne
8 Ochrona rynku truskawek w Polsce
10 Nowe regulacje rynku mleka
11 Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa

Agencja Rynku Rolnego
13 Prognoza cen rynkowych żywca wieprzowego
15 Centralny Rejestr Przedsiębiorców − zasady rejestracji
17 Rośliny energetyczne
Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych
18 Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Nieruchomości Rolnych
19 Spółki strategiczne ANR gwarancją postępu biologicznego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
23 Zalesianie w nowym okresie planowania
25 Kontrole na miejscu w ramach działań rolnośrodowiskowych i zalesiania
27 Wsparcie grup producentów rolnych
31 Zmiany w ustawie o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
31 Promocja działań 2.2 (Modernizacja statków rybackich) i 4.1. (Rybołówstwo przybrzeżne) z SPO “Rybołówstwo...”
33 Wsparcie sektora przetwórstwa mięsa w ramach instrumentów wdrażania przez ARiMR
37 Liczby i fakty
40 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,5% od 26.04.2007 r.)

Do pobrania: