BIM 4/2007 (111)

4/2007 (111) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Płatności zwierzęce w 2007 r.
4 Rejestracja bryndzy podhalańskiej
5 Dopłaty bezpośrednie – fakty i mity
6 Rozmowy Polsko−Chińskie

Finanse
7 Kredytowanie rolnictwa po 1 maja 2007 r.
8 Subwencjonowanie rolnictwa w 2007 r.

Hodowla i Ochrona Roślin
10 Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007−2013

Agencja Nieruchomości Rolnych
12 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
16 Płatności do gruntów rolnych i płatność cukrowa w 2007 r.
19 Kontrole interwencyjne siedzib stad
21 Podobieństwa i różnice starego i nowego Programu Operacyjnego dla rybactwa
22 Pomoc dla podmiotów zajmujących się utylizacją
23 Realizacja dopłat do upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w latach 2005−2006
25 Działanie „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”
Charakterystyka beneficjentów i projektów
28 Wsparcie dla przetwórstwa mleczarskiego w latach 1994−2006
31 Liczby i fakty
34 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,25% od 01.03.2006 r.)

Do pobrania: