BIM 2-3/2007 (110)

2-3/2007 (110) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3. Nowe dopłaty bezpośrednie w 2007 r.
3. Wizyta na Targach SIA w Paryżu.
4. Agro-Premiery 2007.
5. Polska na Targach Grüne Woche w Berlinie.
6. Poznaj Dobrą Żywność.
7. Polsko-Chińskie Centrum Nauki i Technologii Rolnej po starcie.
8. Targi AGROTECH.

Bezpieczeństwo żywności i weterynaria
9. Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Gospodarka ziemią
11. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

Programowanie i analizy
13. Ocena programu rent strukturalnych jako jednego z działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

Rynki rolne
15. Uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej.

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
17. Międzynarodowa konferencja nt. europejskiego modelu rolnictwa. Początek debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej.

Agencja Nieruchomości Rolnych
20. Ceny ziemi w Unii Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego
22. Dopłaty do roślin energetycznych.
24. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
26. Płatność zwierzęca i płatności do roślin energetycznych.
28. Rok 2006 w ARiMR. Podsumowanie realizacji programów pomocowych dla sektora rolnego.
31. Pomoc kredytowa oraz zmiany w zasadach udzielania kredytów w 2007 r.
32. Inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach SPO „Restrukturyzacja…”. Zasady przeprowadzania kontroli na miejscu.
33. Dynamika płatności w ramach kampanii 2006.
34. Pomoc finansowa za dostarczenie pomidorów do przetwórstwa.
35. Podsumowanie wdrożenia SPO „Restrukturyzacja…”. Odrzucone wnioski i uwzględnione odwołania.
37. Liczby i fakty.
40. Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,25% od 01.03.2006 r.)

Do pobrania: