BIM 7-8/2006 (105)

7-8/2006 (105) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Niedziela z Programem PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność
4 Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007−2015
Rynek rolny
15 Zmiana przepisów ustawy o ARR i niektórych rynkach rolnych
Rybołówstwo
17 Europejski Fundusz Rybacki
Agencja Rynku Rolnego
19 Prognozy cen
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
23 Rozliczanie projektów w ramach SPO „Restrukturyzacja...”
Część 4. Obowiązki beneficjenta po uzyskaniu dofinansowania oraz przyczyny utraty dofinansowania
25 Kredytowanie w 2006 roku
29 System pomocy finansowej z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży
31 Wspólna organizacja rynku rybnego
Pomoc dla organizacji producentów
35 Obowiązki posiadaczy zwierząt w ramach Systemu IRZ
37 Kontrole na miejscu z tytułu płatności bezpośrednich i ONW
40 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,25% od 01.03.2006 r.)

Do pobrania: