BIM 11-12/2006 (108)

11-12/2006 (108) Spis treści:

Prosto z gabinetu
4. Wizyta w Chinach.
Finanse
5. Stawki płatności uzupełniających i płatności cukrowej w 2006 r.
Rynki rolne
6. Handel zagraniczny artykułami rolno−spożywczymi w okresie trzech kwartałów 2006 r.
Programowanie i analizy
7. Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
9. Agroturystyka w Polsce.
Doradztwo, oświata rolnicza i nauka
14. Zmiany w zarządzaniu szkolnictwem rolniczym.
Rybołówstwo
16. Kwoty połowowe dla floty bałtyckiej. Warunki prowadzenia połowów w 2007 roku.
Agencja Rynku Agencja Rynku Rolnego
17. Limitowanie produkcji mleka − nowe decyzje, co dalej.
Agencja Nieruchomości Agencja Nieruchomości Rolnych
19. Rosną ceny i zainteresowanie ziemią.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21. Nowelizacja rozporządzenia rolnośrodowiskowego w świetle dotychczasowych doświadczeń ARiMR.
22. Preferencyjne kredyty „klęskowe”.
23. Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu projektów z SPO „Restrukturyzacja …”.
25. Dlaczego warto modernizować polską flotę?
27. Ułatwianie startu młodym rolnikom. Struktura i dystrybucja pomocy.
29. Kontrola na miejscu grup producentów rolnych w ramach PROW.
31. Nowe formy komunikacji z beneficjentami w ramach działalności ARiMR.
33. Opinie rolników na temat unijnej pomocy na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
36. Liczby i fakty.
38. Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,25% od 01.03.2006 r.).

Do pobrania: