BIM 10/2005 (107)

10/2006 (107) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3. Polagra – Farm 2006.
4. XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Finanse
5. Budżet na rolnictwo na 2007 r.
Programowanie i Analizy
7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013.
Rybołówstwo
12. Chów i hodowla ryb.
Rynki Rolne
13. Coraz więcej polskich produktów regionalnych stara się o ochronę.
14. Biopaliwa na własny użytek.
Bezpieczeństwo Żywności i Weterynaria
18. Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce.
Agencja Nieruchomości Rolnych
21. Nowe odmiany i postęp biologiczny w polskim rolnictwie 59 spółek hodowli roślin i zwierząt.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
23. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów klęskowych.
24. Kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania. Nowe zasady.
26. Efekty pomocy kredytowej dla gospodarstw rolnych dwa lata po akcesji.
29. Zmiany w zakresie zasad przyznawania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2007 roku.
31. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE.
Wytyczne dotyczące realizacji inwestycji oraz zmiany w prawie.
33. Zasady znakowania i zaopatrywania się w kolczyki dla zwierząt gospodarskich.
34. Wspieranie utylizacji padłych zwierząt.
35. Liczby i fakty.
38. Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,25% od 01.03.2006 r.).

Do pobrania: