BIM 1-2/2006 (102)

1-2/2006 (102) Spis treści:

5 Budżet na rolnictwo na 2006 r.
6 Budżet Wspólnot Europejskich
8 Rozwój Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowej 2007−2013
12 Wydawanie specjalnych zezwoleń połowowych w 2006 roku
13 Zmiany alokacji środków finansowychw ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004−2006”
14 Wyrób wina z winogron krajowych
14 Pomoc dla grup producentów owoców i warzyw
16 Przekazanie gospodarstwa rolnego w świetle przepisów wspólnotowych oraz krajowych
18 Lista Produktów Tradycyjnych
20 Informacja dla Zabużan
25 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ANR
26 Rozlczanie projektów w ramach SPO "Restrukturyzacja..."
28 Zasady rozliczania projektów inwestycyjnych w SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004−2006”
29 Wyniki dotychczasowego wdrażania SPO „Rybołówstwo ...”
30 Zasady realizacji kontroli na miejscu wniosków beneficjentów o płatność z SPO "Restrukturyzacja ..."
31 Jak prowadzić księgi rejestracji zwierząt
32 Kontrola dopłat do produkcji suszu paszowego
35 Nabór pracowników sezonowych w ARiMR
35 Liczby i fakty
38 Wykaz Banków udzielających w 2005 roku kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami ARiMR i ich oprocentowanie (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,75% od 01.09.2005 r.)
39 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: