BIM 7-8/2005 (98)

7-8/2005 (98) Spis treści:

6 System identyfikacji i rejestracji koni
7 Płatności dla producentów ziemniaków skrobiowych
7 Reforma rynku cukru
9 Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013
10 Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013
11 Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich
19 Rynek nieruchomości rolnych po integracji z UE
23 Działania agencji płatniczej na rynku zbóż
25 Liczba wniosków i wysokość koperty finansowej dla Polski na płatności bezpośrednie za 2005 rok
26 Deklarowanie powierzchni trwałych użytków zielonych
27 SPO bez tajemnic
29 Pomoc z SPO dla przetwórstwa rybnego
31 Środki pomocowe dla rolnictwa z ARiMR w 2005 r.
33 Pomoc finansowa dla branży utylizacyjnej w 2005 r.
34 Nowelizacja ustawy o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
36 Liczby i fakty
38 Wykaz Banków udzielających w 2005 roku kredyty inwestycyjne objęte dopłatami ARiMR i aktualne ich oprocentowanie (wysokość stopy redyskonta weksli − 5,50% od 30.06.2005 r.)
39 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: