BIM 5/2005 (96)

5/2005 (96) Spis treści:

6 Dopłaty z budżetu państwa do ubezpieczenia upraw i zwierząt
7 Rynek zbóż − rok po integracji
7 Rynek mleka − rok po integracji
8 Rynek mięsa – rok po integracji
9 Rynek miodu, cukru, skrobi ziemniaczanej, tytoniu oraz „pomoc żywnościowa” − rok po integracji
10 Adresy i numery telefonów oddziałów terenowych ARR
11 Dywersyfikacja bez tajemnic
14 Dopłaty do działań rolnośrodowiskowych
19 Kontrole w miejscu realizacji projektu w ramach SPO
20 Kierunki wykorzystania środków pomocowych w sektorze rybactwa
22 Stan realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Programu SAPARD
24 Współpraca agencji płatniczych w Unii Europejskiej
25 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie Systemu IRZ w 2004 r.
26 Rola technologii GIS w obsłudze wniosków pomocowych w ARiMR
28 Warunki umorzenia wierzytelności FRiOR
30 Informowanie beneficjentów o SPO dla sektora rolnego
33 Liczby i fakty
35 Wykaz Banków udzielających w 2005 roku kredyty inwestycyjne objęte dopłatami ARiMR i aktualne ich oprocentowanie (wysokość stopy redyskonta weksli − 6,0% od 28.04.2005 r.)
36 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: