BIM 11-12/2005 (101)

11-12/2005 (101) Spis treści:

3 Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4 Cele I i II rzędu oraz zadania do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2006-2009 (projekt)
11 Płatności bezpośrednie w roku 2005
12 Paliwo rolnicze
Proponowane rozwiązania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego
12 Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt
Propozycje stawek dopłat do składek
13 Obowiązek rejestracji producentów pasz
13 BioFach 2006
Polska Krajem Roku na Światowych Targach produktów ekologicznych w Norymberdze
14 Debata nad reformą wspólnotowej organizacji rynku cukru
17 Porozumienie w sprawie ochrony zasobów rybnych
17 Połowy dorszy bałtyckich
19 Konferencja FAO 33 sesja
21 Zmiany w Kierownictwie ARiMR
21 Popyt na preferencyjne kredyty inwestycyjne w 2005 roku
23 Pomoc krajowa dla grup producentów rolnych w 2005 roku
24 Pomoc kredytowa dla gospodarstw dotkniętych klęskami żywiołowymi
26 Wypłaty dla beneficjentów PROW
27 Dopłaty do uprawy wierzby i róży bezkolcowej
29 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
31 Kontrole na miejscu z tytułu pomocy dla grup producentów rolnych
32 Dokonane i planowane zmiany w SPO „Restrukturyzacja...”
36 Liczby i fakty
38 Wykaz Banków udzielających w 2005 roku kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami ARiMR i aktualne ich oprocentowanie (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,75% od 01.09.2005 r.)
39 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: