BIM 9/2004 (89)

9/2004 (89) Spis treści:

3 Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w okresie I-VI 2004 r.
5 Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych
7 Promocja produktów rolnych
8 Program „Poznaj Dobrą Żywność”
8 Niedzielny Piknik
10 Dopłaty do spożycia mleka w placówkach oświatowych
13 Kwotowanie produkcji mleka
17 Pierwszy rok państwowego pierwokupu ziemi rolnej
18 Kongres WAHO w Warszawie
20 10 lat ARiMR − ewolucja form pomocy dla sektora rolnego
21 Dostępność do kredytów preferencyjnych w 2004 roku
24 Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych
26 Wsparcie branży przetwórstwa artykułów rolnych w ramach SPO
28 Pomoc z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa
30 Fundusze strukturalne w sektorze rybackim (cz. II)
31 Wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach Programu SAPARD
35 Pieniądze z SAPARD-u dla przetwórstwa rolno-spożywczego
37 Liczby i fakty
38 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki w 2004 r. objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: