BIM 5/2004 (86)

5/2004 (86) Spis treści:

5 Sprzedaż bezpośrednia
7 Znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych
9 Projekt Ustawy o Jednostkach Doradztwa Rolniczego
10 Zmiany w systemie ubezpieczenia społecznego rolników
12 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
14 Nowe zasady obrotu ziemią rolną
16 Zwiększanie zdolności absorpcyjnych beneficjentów programów unijnych
19 Kontrola na miejscu metodą „foto”
20 Przyszłość transferu baz danych
21 Zdalny dostęp do baz danych IACS
22 Ustawa o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
23 Wspomaganie rolnictwa ekologicznego
24 Wytyczne krajowe dla realizacji płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2004 r.
24 Pytania o płatności
26 Przygotowanie kadr do zarządzania Funduszami Strukturalnymi
27 Liczby i fakty
28 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych do końca 2002 r.
29 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 1.01.2003 r.
30 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR
31 Wniosek o wpis do ewidencji producentów
35 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Do pobrania: