BIM 1-3/2004 (84)

1-3/2004 (84) Spis treści:

6 Targi FOOD & DRINKS
6 Izba Produktu Regionalnego
8 Finansowanie rolnictwa po akcesji
10 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006
14 Agencja Rynku Rolnego po akcesji z UE
15 Interwencja na rynkach rolno-żywnościowych w I połowie marca 2004 r.
19 Wspomaganie sektora rolniczego ze środków krajowych
22 Dopłaty do mleka ekstra
24 Program SAPARD − dobrze wydatkowane pieniądze
28 Realizacja wypłat z Programu SAPARD
30 Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych
31 System kontroli płatności obszarowych
32 Pytania o płatności
34 IRZ szuka sojuszników
36 Liczby i fakty
37 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych do końca 2002 r.
38 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 1.01.2003 r.

Do pobrania: