Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wzory wniosków

Wnioski o dofinansowanie:

Aktualny wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 309,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 554,8 kB)

Aktualny wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 515,58 kB)

 Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 624,49 kB)

Uproszczony plan biznesowy operacji - pobierz plik (.docx 166,45 kB)

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - pobierz plik (.docx 16,69 kB)

Aktualny wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013

pobierz plik (.doc 283,00 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 583,1 kB)

Wnioski o dofinansowanie dotyczące konkursów ogłoszonych przed 23 maja 2013 r.:

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 506,00 kB)

-----------------

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - pobierz plik (.docx 16,69 kB)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 - pobierz plik (.docx 180,96 kB)

 Uproszczony plan biznesowy operacji - pobierz plik (.docx 166,45 kB)

Wnioski o płatność:

Aktualny wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 329,50 kB)

 Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 456,81 kB)

Aktualny wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 307,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 439,34 kB)

Aktualny wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”

pobierz plik (.doc 307,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 536,51 kB)

-------------------

Archiwum

Wnioski o dofinansowanie:

Aktualny wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 309,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 554,8 kB)

Aktualny wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 515,58 kB)

 Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 624,49 kB)

Uproszczony plan biznesowy operacji - pobierz plik (.docx 166,45 kB)

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - pobierz plik (.docx 16,69 kB)

Aktualny wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013

pobierz plik (.doc 283,00 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 583,1 kB)

Wnioski o dofinansowanie dotyczące konkursów ogłoszonych przed 23 maja 2013 r.:

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 506,00 kB)

-----------------

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - pobierz plik (.docx 16,69 kB)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 - pobierz plik (.docx 180,96 kB)

 Uproszczony plan biznesowy operacji - pobierz plik (.docx 166,45 kB)

Wnioski o płatność:

Aktualny wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 329,50 kB)

 Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 456,81 kB)

Aktualny wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 307,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 439,34 kB)

Aktualny wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”

pobierz plik (.doc 307,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 536,51 kB)

-------------------

Archiwum