Konkurs na najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności

konQrs2.jpg

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Planem Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i RozwojuWsi podjęło działania zmierzające do zorganizowania III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności.

Celem konkursu jest wyłonienie prac, które tematyką nawiązują do szeroko pojętego zakresu polityki jakości żywności, mogą być to prace, które poruszają zagadnienia Rolnictwa ekologicznego, systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności, a także związanych z innym systemami jakości żywności.

W 2009 roku zgłoszone do konkursu prace zostały nadesłane z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Do udziału w konkursie w 2010 roku zgłosili się absolwenci polskich uczelni wyższych tj.: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy konkursu w nadesłanych przez siebie pracach wykazali się dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu polityki jakości żywności.

W III edycji zgodnie z regulaminem do konkursumogą przystąpić absolwenci polskich uczelni wyższych, którzy obronili pracę magisterską/doktorską w roku akademickim 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 lub 2010/2011. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy magisterskiej/doktorskiej wraz z załącznikami w terminie do dnia 16 września 2011 roku.

Prace konkursowe należy wysyłać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu na adres:

Departament Promocji i Komunikacji
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa,
bądź złożyć osobiście w siedzibie MRiRW, pokój 462.

Zapraszamy do udziału!

Odnośnik otwierany w nowym oknie Regulamin konkursu (.pdf 46,34 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik do Regulaminu Konkursu- zgłoszenie konkursowe (.doc 31,23 kB)

Archiwalne
pokaż aktualne