Laureaci Konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską w 2010 roku

poniedziałek, 11 października 2010 r.

- I miejsce za najlepszą pracę magisterską

Przyznano Pani Justynie Wieczyńskiej autorce pracy pt. „Środowiskowe uwarunkowania występowania mikotoksyn w pszenicy z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zgodnie z punktem V ust. 2 regulaminu nagroda pieniężna wynosi 4 000 zł brutto,

- II miejsce za najlepszą pracę magisterską

Przyznano Panu Pawłowi Grzelakowi autorowi pracy pt. „Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zgodnie z punktem V ust. 2 regulaminu nagroda pieniężna wynosi 3 000 zł brutto.

W kategorii prace doktorskie I nagroda nie została przyznana.