Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2013 roku

poniedziałek, 10 czerwca 2013 r.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 1. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych - skuteczność regulacji zachwaszczenia roślin uprawianych w pięciopolowym płodozmianie prowadzonym systemem ekologicznym
 2. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych
 3. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów
 4. Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów
 5. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 1. Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych
 2. Określenie dobrych praktyk przy uprawie rzepaku metodami ekologicznymi

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

INSTYTUT OGRODNICTWA

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych; metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw; metody uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach
 2. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych
 3. Metody zastąpienia miedzi w ochronie upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

 1. Metody uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach
 2. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw
 3. Określenie dobrych praktyk utrzymywania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb
 4. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

 1. Metody zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawianych w rolnictwie ekologicznym
 2. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

 1. Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów.

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi - określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż i ziemniaków - określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych - określenie dobrych praktyk w ekologicznej uprawie nasiennej zbóż, ziemniak i roślin pastewnych
 2. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych; badania porównawcze jakości, właściwości i parametrów ekologicznych i konwencjonalnych produktów z upraw ekologicznych; określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż i ziemniaków; badania w zakresie odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej; efektywne nawożenie w uprawach polowych wpływ ekologicznego systemu produkcji na zawartość substancji organicznej w glebie, a zmiany chemizmu gleb w gospodarstwach ekologicznych - uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi
 3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi - badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej - dobór odmian mieszańcowych F1 i populacyjnych kukurydzy do uprawy na ziarno i na kiszonkę w systemie ekologicznym

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA

 1. Wpływ preparatów biologicznych (ProBio Emów) na plonowanie pszenicy ozimej i jarej oraz ziemniaków i kukurydzy w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej
 2. badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej
 3. Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych
 4. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych

INSTYTUT ZOOTECHNIKI

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa
 2. Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych
 2. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Badania porównawcze jakości, właściwości i parametrów ekologicznych i konwencjonalnych produktów z uprawy polowych polskich odmian lnu oleistego (Bukoz, Jantarol, Oliwin i Szafir)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

 1. Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów

INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA

 1. Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania i efekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

------------------

Streszczenie wyników badań za 2013 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 22,24 MB)