WNIOSEK O REJESTRACJĘ "SERA SMAŻONEGO Z NOWEGO TOMYŚLA" JAKO CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

środa, 28 grudnia 2005 r.

WNIOSEK O REJESTRACJĘ "SERA SMAŻONEGO Z NOWEGO TOMYŚLA" JAKO CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92
„Ser smażony z Nowego Tomyśla”
(Nr: 3/2005/ChOG )
Ch.N.P. ( ) Ch. O.G. (X)

Niniejsze streszczenie zostało sporządzone jedynie w celach informacyjnych. W celu uzyskania kompletnych informacji, w szczególności przeznaczonych dla producentów danych produktów rolnych lub środków spożywczych objętych Ch.N.P. lub Ch.O.G., należy zapoznać się z pełną wersją specyfikacji, którą można otrzymać od Komisji Europejskiej lub od odpowiedzialnego organu w państwie członkowskim.
1. Odpowiedzialny organ w państwie członkowskim:

Nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres: ul. Wspólna 30, 00 – 930 Warszawa, Polska
Telefon: (+ 48 22) 623-27-07
Faks: (+48 22) 623-25-03
E-mail: jakub.jasinski@minrol.gov.pl
2. Dane wnioskodawcy:
2.1. Nazwa: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „TOP - TOMYŚL”
2.2. Adres: ul. Kolejowa 33, 64-300 Nowy Tomyśl, Polska
Tel: (+ 48 61) 44-22-631
Faks: (+ 48 61) 44-22-630
E-mail: top.tomysl@post.pl
2.3. Skład: producenci/przetwórcy (x) inni ( )
3. Kategoria produktu: 1.3 Ser
4. Specyfikacja:

4.1. Nazwa:

Ser smażony z Nowego Tomyśla
4.2. Opis:

Konsystencja sera smażonego jest zwięzła, jednolita, plastyczna. Jednolita masa serowa pakowana jest w kubeczki. Masa serowa ma kolor od jasno kremowego do żółtego – w zależności od ilości masła użytego do produkcji sera smażonego oraz intensywności smażenia. W przypadku sera smażonego z kminkiem w masie serowej widoczne są ziarenka kminku. Smak i zapach typowy dla sera smażonego - pochodzący od zgliwiałego twarogu.
4.3. Obszar geograficzny:

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Powiat Nowy Tomyśl:
• Gmina Zbąszyń,
• Gmina Nowy Tomyśl
• Gmina Kuślin
• Gmina Lwówek
Powiat Szamotuły:
• Gmina Duszniki,
• Gmina Pniewy,
Powiat Grodzisk Wielkopolski:
• Gmina Grodzisk Wielkopolski,
• Gmina Rakoniewice
Powiat Poznań:
• Gmina Buk,
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Powiat Zielona Góra:
• Gmina Babimost
4.4. Dowód pochodzenia:

Kontrola jakości i autentyczności „sera smażonego z Nowego Tomyśla” jest przeprowadzana począwszy od produkcji mleka aż do kontroli gotowego produktu na rynku. Kontrola ta ma za zadanie zagwarantować właściwe pochodzenie surowca, zgodność produkcji „sera smażonego z Nowego Tomyśla” ze specyfikacją oraz odpowiednią jakość gotowego produktu.
Przeprowadzana jest kontrola i nadzór nad miejscem wypasu krów, od których pozyskuje się mleko do produkcji sera. Prowadzona jest lista dostawców mleka wraz z ilością posiadanych przez nich zwierząt. Producenci zamierzający rozpocząć produkcję mleka wykorzystywanego przy wytwarzaniu sera zgłaszają się na ww. listę. Organ kontrolny ma zatem możliwość sprawdzenia źródła pochodzenia surowca.
Prowadzona jest lista zakładów, które przerabiają mleko i wytwarzają „ser smażony z Nowego Tomyśla”. Każdy podmiot, który zamierza rozpocząć produkcję jest zobowiązany do zgłoszenia tej informacji do organu kontrolnego.
Organ kontrolny ma możliwość sprawdzenia czy metoda produkcji jest zgodna ze specyfikacją. Sprawdzane jest również właściwe pochodzenie mleka, kolejne etapy procesu produkcji oraz ostateczny produktu.
Zgodnie z planem kontroli, jaki posiada i zatwierdza organ kontrolny sprawdza się zarówno producentów „sera smażonego z Nowego Tomyśla”, jak i dostawców mleka.
4.5. Metoda produkcji:

Ser smażony z Nowego Tomyśla wytwarza się z twarogu własnej produkcji, co gwarantuje, że jest to twaróg o ok. 64 % zawartości wody, który najlepiej nadaje się do produkcji sera smażonego. Twaróg wytwarza się wyłącznie z mleka pochodzącego od krów wypasanych na obszarze zdefiniowanym w pkt. 4.3. Aby przygotować ser smażony należy twaróg pokruszyć (rozdrobnić). Rozdrobniony twaróg jest rozsypywany na blachy w dojrzewalni i poddawany procesowi gliwienia (dojrzewania twarogu). Proces gliwienia na blachach prowadzi się w temp. 16-27ºC. Proces ten polega na naturalnym rozkładzie białka, aż do uzyskania szklistej masy twarogu, o charakterystycznych dla tego procesu zapachu, smaku, konsystencji i wyglądu. Zabronione jest dodawanie jakichkolwiek substancji mogących przyspieszać proces gliwienia, w szczególności niedopuszczalne jest używanie tzw. topników, czyli soli mających za zadanie równomierne topienie i otrzymanie jednolitej masy twarogu. W zależności od temperatury powietrza i tempa procesów zachodzących w masie twarogowej proces gliwienia trwa od 2 do 3 dni. Wskaźnikiem pozwalającym zakończyć proces gliwienia jest to, aby zawartość niezgliwiałego twarogu w całej masie była niższa niż 25%. Zgliwiały twaróg miesza się z tłuszczem mlecznym (masłem) dodając sól i smaży w temp. minimum 90ºC przez około 15 minut. Dodatek tłuszczu mlecznego zależy od procentowej zawartości tłuszczu, jaki chcemy uzyskać w gotowym produkcie.
4.6. Związek produktu z obszarem geograficznym:

Na obszarze geograficznym zaznaczonym w pkt. 4.3 wniosku koncentrował się, poczynając od końca XVIII wieku, tzw. Olęderski ruch kolonizacyjny (mianem Olędrów określano kolonizatorów przybyłych na tereny Wielkopolski z zachodniej i południowej Europy), który odegrał decydującą rolę w ukształtowania obrazu gospodarczego i kulturowego okolic Nowego Tomyśla, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju chowu krów mlecznych i mleczarstwa na tym obszarze. Upowszechnienie wytwarzania sera smażonego nastąpiło właśnie na skutek rozwoju hodowli bydła. Najprawdopodobniej taki sposób przetwarzania sera (smażenie) zapoczątkowali właśnie osadnicy przybywający na tereny zachodniej Wielkopolski w ramach akcji osadniczych. Smażenie sera jest bowiem sposobem konserwacji, dzięki czemu ser nadaje się do spożycia przez długi czas i jest dobrym pożywieniem podczas długich wyjazdów i podróży. W konsekwencji mówić możemy o tym, że obszar Równiny Nowotomyskiej jest historycznym obszarem wytwarzania sera smażonego.
O tym, że jest to ser charakterystyczny dla ziem Wielkopolski Zachodniej z Równiną Nowotomyską i dla Wielkopolski Centralnej znajdujących się w dawnym zaborze pruskim świadczy mnogość wzmianek na jego temat odnajdowanych w starych dokumentach, książkach i innych przekazach powstałych na tych terenach lub tych terenów dotyczących. Przykładem jest praca wydana w Poznaniu pod koniec XIX wieku - „Gospodyni doskonała czyli Przepisy utrzymywania porządku w domu i zaopatrzenia„ z 1899 roku,, w której odnajdujemy przepis na ser smażony. Potwierdzenie związku sera smażonego z tym obszarem odnajdujemy w „Kucharzu wielkopolskim” Marii Śleżańskiej z 1904 roku. „Kucharz wielkopolski” wydany został w Poznaniu drukiem i nakładem Jarosława Leitgebera. „Prędki sposób robienia sera” opisany w tej publikacji zawiera istotne wiadomości o recepturze wyrobu sera smażonego.
Ser smażony wytwarzany zgodnie z przekazywaną z pokolenia na pokolenie recepturą cieszy się nieustająco dobrą opinią w całej Polsce, a także poza jej granicami. Jego smak doceniają przede wszystkim obecni i byli mieszkańcy terenu Wielkopolski. Dla nich smak sera smażonego jest smakiem, który pamiętają z dzieciństwa. Fakt, że do producentów sera smażonego wytwarzanego na obszarze powiatu nowotomyskiego i kilku sąsiadujących z nim gmin, nieustannie przychodzą listy z podziękowaniami i gratulacjami, świadczy o wysokiej jakości wytwarzanego na tym terenie produktu. Ser ten produkowany jest od wielu już lat, zgodnie z miejscową tradycją według receptury, charakterystycznej dla tego obszaru Polski. To właśnie tego konkretnego sera smażonego konsumenci poszukują. Warto dodać, że aż około 60% wytwarzanego sera smażonego znajduje swój zbyt na terenie stolicy Wielkopolski – w Poznaniu.
Na szczególną uwagę zasługuje nagroda, jaką ser smażony z Nowego Tomyśla otrzymał w 1999 r. w wielkopolskim konsumenckim konkursie jakości. Za najważniejszą zaletę tego konkursu uznać należy to, że tylko konsumenci decydują o nagrodzeniu poszczególnych produktów i to właśnie konsumenci zadecydowali o przyznaniu nagrody serowi smażonemu z Nowego Tomyśla. Fakt ten świadczy o niezachwianej renomie produktu, jakim jest ser smażony z Nowego Tomyśla i jego jak najwyższej jakości, która doceniana jest przez konsumentów. W edycji konkursu, w którym nagrodzono ser smażony z Nowego Tomyśla, głosowały na ten produkt 4 123 osoby.
4.7. Kontrola:

Nazwa: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Adres: ul. Kłobucka 23a, 02-699 Warszawa
Tel.: 0-22 857 99 16 0-22 647 07 22
Faks: 0-22 547 12 22
E-mail: pcbc@pcbc.gov.pl
4.8. Oznakowanie:

Na opakowaniach sera smażonego umieszczony będzie napis „Ser smażony z Nowego Tomyśla” oraz wspólnotowe logo Chronionego Oznaczenia Geograficznego.
4.9. Wymagania krajowe:

Brak