OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2016 roku

piątek, 7 października 2016 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2016 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „czosnek galicyjski” jako chronione oznaczenie geograficzne

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „czosnek galicyjski” jako chronione oznaczenie geograficzne

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 68, z 2008 r. poz. 1056 i 1368 oraz z 2016 r. poz. 1001) ogłasza się, że dnia 12 września 2016 r. o godzinie 1430 wpłynął, złożony przez Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski, wniosek o rejestrację nazwy „czosnek galicyjski” jako chronione oznaczenie geograficzne. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 22 września 2016 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2016 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 836,42 kB)