OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2016 roku

wtorek, 28 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „kiełbasa krakowska sucha” jako chronione oznaczenie geograficzne

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „kiełbasa krakowska sucha” jako chronione oznaczenie geograficzne

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 68 oraz z 2008 r. poz. 1056 i 1368) ogłasza się, że dnia 1 czerwca 2016 r. o godzinie 1400 wpłynął, złożony przez Bell Polska sp. z o.o. i Stowarzyszenie Ochrony Tradycji Rzemiosła Masarskiego „Krakus”, reprezentowane przez adwokat Małgorzatę Nowotnik-Zajączkowską, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowotnik Lipski Szafrański sp. p., wniosek o rejestrację nazwy „kiełbasa krakowska sucha” jako chronione oznaczenie geograficzne. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 14 czerwca 2016 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2016 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 759,94 kB)

Załącznik 1 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,54 MB)

Załącznik 2 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 11,22 MB)

Załącznik 3 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 7,31 MB)

Załącznik 4 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,86 MB)

Załącznik 5 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 778,64 kB)

Załącznik 6 -Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 198,76 kB)

Załącznik 7 - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 85,48 kB)