OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 października 2013 roku

wtorek, 29 października 2013 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy: „Krupnioki śląskie” jako chronione oznaczenie geograficzne

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) 
z dnia 25 października 2013 roku
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy:
„Krupnioki śląskie” jako chronione oznaczenie geograficzne

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) ogłasza się, że dnia 17 października 2013 r. o godzinie 915 wpłynął złożony przez Stowarzyszenie „Krupnioki Śląskie” wniosek o rejestrację nazwy „krupnioki śląskie” jako chronione oznaczenie geograficzne. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 17 października 2013 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 października 2013 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 785,38 kB)

Wniosek przekazany Komisji Europejskiej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 673,71 kB)