OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 maja 2006 roku

niedziela, 28 maja 2006 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie wniosków o rejestrację nazwy „Kołudzki Oscypek” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 25 maja 2006 roku
w sprawie wniosków o rejestrację nazwy
„Kołudzki Oscypek” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) ogłasza się informację o wpłynięciu wniosku o rejestrację, datę wpłynięcia wniosku o rejestrację oraz streszczenie specyfikacji:
1) „Kołudzkiego Oscypka” w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik do ogłoszenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 maja 2006 r.

Załącznik nr 1

Dnia 7 kwietnia 2006 r. o godzinie 12.45 został złożony wniosek o rejestrację nazwy „Kołudzki Oscypek” jako Chroniona Nazwa Pochodzenia. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych i wnioskodawca został wezwany do jego uzupełnienia. 15 maja 2006 r. o godzinie 13.00 został złożony uzupełniony wniosek o rejestrację. Wniosek spełniał wymogi formalne i dnia 24 maja 2006 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92

„KOŁUDZKI OSCYPEK”

(Nr:1/2006/ChNP)

Ch.N.P. (X) Ch.O.G. ( )

1. Odpowiedzialny organ w państwie członkowskim:
Nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Telefon: 022 623 27 07
Faks: 022 623 25 03
E-mail: jakub.jasinski@minrol.gov.pl
2. Dane wnioskodawcy:
2.1. Nazwa: Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
2.2. Adres: Kołuda Wielka 88-160 Janikowo
Tel: 052 3513391
Faks: 052 3513541
E-mail: izzzdkw1@poczta.onet.pl
2.3. Skład: producenci/przetwórcy: Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
3. Kategoria produktu: SER
4. Specyfikacja:
4.1. Nazwa:
KOŁUDZKI OSCYPEK
4.2. Opis:
Ser parzony – wędzony produkowany z pasteryzowanego mleka owczego, kształt cylindryczny, wysokość 8,5–9,0 cm, średnica 8,5–9,5 cm, na przekroju okrągły lub lekko owalny, barwy jasnożółtej do ciemnożółtej, słony, lekko kwaskowaty, charakterystyczny zapach dla produktów wędzonych. Duże wahania w składzie chemicznym (zwłaszcza w zawartości tłuszczu), wynikające z indywidualnego wytwarzania każdego sera oraz ze zmian w składzie mleka owczego. Średnia zawartość w serze: suchej masy 47–50 (± 5), białka 20–25 (± 2,5) i tłuszczu 10,5–16,5 (maksymalnie do 25)%.
4.3. Obszar geograficzny:
Kujawy, gmina Janikowo, miejscowość Kołuda Wielka
4.4. Dowód pochodzenia:
Ser produkowany nieprzerwanie od roku 1994, tj. od rozpoczęcia badań naukowych dotyczących mlecznego użytkowania owiec.
4.5. Metoda produkcji:
Ser produkowany z mleka owczego poddawanego pasteryzacji. Mleko ścinane przy pomocy podpuszczki (w temperaturze 28–360C) przez 40–60 minut. Ścięte mleko soli się (0,8% dodatek soli), kroi się skrzep serowy; porcjami wyczerpuje się masę serową na cedzaki (sita) i kilkakrotnie zaparza się gorącą wodą (70–750C), ugniatając łopatką zaparzaną masę w celu usunięcia części serwatki. Następnie tak zaparzoną masę serową ugniata się w dłoniach, usuwając dalej serwatkę aż do uzyskania masy serowej o konsystencji plasteliny; po czym z masy serowej należy uformować kulę, którą wkłada się do gorącej wody (70–750C). Po kilku minutach wyjmuje się uformowane „kule serowe”, w razie potrzeby ugniata się je dla usunięcia resztek serwatki i w odpowiednich formach formuje się sery. Uformowane sery natychmiast wkłada się do zimnej wody. Po zakończeniu procesu formowania wszystkich serów w danym cyklu produkcyjnym, wyjmuje się je z wody i przenosi do naczynia z 13% roztworem solanki. Proces solenia trwa 20–24 godziny, po czym sery wyjmuje się z solanki i pozostawia w chłodnym pomieszczeniu (> 100C) na dobę. Następnego dnia sery wędzi się „zimnym dymem” z drewna drzew owocowych (jabłoń) przez 8–14 godzin. Po schłodzeniu uwędzone sery pakuje się próżniowo w całości lub krojone na porcje (1/2).
4.6. Związek produktu z obszarem geograficznym:
„Kołudzki Oscypek” produkowany jest wyłącznie w Kołudzie Wielkiej z mleka owiec utrzymywanych na fermie (merynos polski odmiany barwnej, „owca kołudzka”).
4.7. Kontrola:
Nazwa: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych
Adres: ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
Tel.: 052 3229927
Faks: 052 3224726
E-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl
4.8. Oznakowanie:
Etykiety producenta, symbol i znak „Chroniona Nazwa Pochodzenia”
4.9. Wymagania krajowe:
Niektóre wymagania Polskich Norm dotyczących mleka i produktów mleczarskich (PN – 68/A-86230, PN-A-86003), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 188, poz.1946) dyrektywa unijna UE 92/46, UE 89/362 w zakresie dotyczącym mlecznego użytkowania owiec oraz jakości produktów.