OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 roku

poniedziałek, 28 września 2015 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wniosku o zmianę wniosku o rejestrację nazwy „czwórniak” jako gwarantowana tradycyjna specjalność

OGŁOSZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie wniosku o zmianę wniosku o rejestrację nazwy „czwórniak” 
jako gwarantowana tradycyjna specjalność 

Na podstawie art. 16 pkt 3 w związku z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) ogłasza się, że dnia 3 września 2015 r. o godzinie 1600 wpłynął, złożony przez Spółdzielnię Pszczelarską APIS w Lublinie, wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy „czwórniak” jako gwarantowana tradycyjna specjalność. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 10 września 2015 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 285,59 kB)