OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 maja 2016 roku

piątek, 20 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „kiełbasa piaszczańska” jako chronione oznaczenie geograficzne

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „kiełbasa piaszczańska” jako chronione oznaczenie geograficzne  

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 68 oraz z 2008 r. poz. 1056 i 1368) ogłasza się, że dnia 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 900 wpłynął, złożony przez Gawor – Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja, wniosek o rejestrację nazwy „kiełbasa piaszczańska” jako chronione oznaczenie geograficzne. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 6 maja 2016 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 maja 2016 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf 985,35 kB)

Wniosek przekazany Komisji Europejskiej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 797,68 kB)

Wniosek uzupełniony zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 974,71 kB)