OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lutego 2010 roku

poniedziałek, 22 lutego 2010 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy: „Jagnięcina podhalańska” jako chronione oznaczenie geograficzne

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 17 lutego 2010 roku
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy:
„Jagnięcina podhalańska” jako chronione oznaczenie geograficzne

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) ogłasza się, że dnia 29 stycznia 2010 r. o godzinie 1130 został złożony przez Tarzańsko-Beskidzką Spółdzielnię Producentów „Gazdowie” w Leśnicy, wniosek o rejestrację nazwy „Jagnięcina podhalańska” jako chronione oznaczenie geograficzne. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 3 lutego 2010 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lutego 2010 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 478,98 kB)