OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 kwietnia 2017 r.

wtorek, 18 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku o rejestrację nazwy„miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” jako chroniona nazwa pochodzenia

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
 w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” jako chroniona nazwa pochodzenia  

 

 Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 68, z 2008 r. poz. 1056 i 1368 oraz z 2016 r. poz. 1001) ogłasza się, że dnia 20 marca 2017 r. o godzinie 10:00 wpłynął, złożony przez Stowarzyszenie Producentów Miodu Spadziowego z Beskidu Wyspowego, wniosek o rejestrację nazwy „miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” jako chroniona nazwa pochodzenia. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 3 kwietnia 2017 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,13 MB)