Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności

Produkty zarejestrowane czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.
Zgodnie z przepisami zarejestrowane nazwy, w przypadku Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności zarejestrowanych z zastrzeżeniem nazwy, są chronione przed:

  • wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;
  • każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;
  • wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;
  • wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.

1. Bryndza podhalańska:

2. Oscypek:

3. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich:

4. Półtorak:

5. Dwójniak:

6. Trójniak:

7. Czwórniak:

8. Rogal świętomarciński:


9. Wielkopolski ser smażony:

10. Andruty kaliskie:

11. Olej rydzowy:

12. Pierekaczewnik:

13. Truskawka kaszubska:

14. Redykołka:

15. Wiśnia nadwiślanka:

16. Fasola korczyńska:

17. Miód kurpiowski:

18. Podkarpacki miód spadziowy:

19. Suska sechlońska:20. Kiełbasa lisiecka:21. Obwarzanek krakowski:22. Śliwka szydłowska:23. Jabłka łąckie:24. Chleb prądnicki:25. Kiełbasa jałowcowa:26. Kiełbasa myśliwska:27. Karp zatorski:28. Miód drahimski:29. Kołocz śląski / kołacz śląski:30. Jabłka grójeckie:31. Kabanosy:


32. Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca:

33. Fasola wrzawska:34. Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny / Seinų/Lazdijų krašto medus:35. Ser koryciński swojski:36. Jagnięcina podhalańska:37. Cebularz lubelski: