Masło ze Strzałkowa
Masło ze Strzałkowa
Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych
  • w dniu 2010-08-12
  • kategoria Oleje i tłuszcze
  • województwo woj. wielkopolskie

Wygląd:

Jednolita masa, bez widocznych kropel wody.

Kształt:

Kostka – prostopadłościan.

Rozmiar:

Waga kostki: 200 g i 250 g, bloki do 20 kg.

Barwa:

Kremowa do złocisto-żółtej.

Konsystencja:

Jednolita, zwarta, smarowna.

Smak:

Mleczny, lekki posmak pasteryzacji.

Dodatkowe Informacje:

Tradycja:

W XVIII wieku na tereny Wielkopolski przybyli Olędrzy – osadnicy z Niderlandów i Fryzji. Zajmowali oni głównie obszary nadrzeczne, obfitujące w łąki i pastwiska, na których można było hodować bydło mleczne. Wysoka kultura rolna Olędrów i ich doświadczenie w zagospodarowywaniu trudnych obszarów zalewowych dało impuls do rozwoju wielkopolskiego rolnictwa. Koloniści przyczynili się również do popularyzacji produkcji i spożycia nabiału. Dynamiczny rozwój mleczarstwa w Wielkopolsce nastąpił w XIX wieku. W tym okresie zaczęły powstawać pierwsze spółdzielnie mleczarskie, które zaopatrywały miasta w mleko i inne produkty mleczne, w tym również masło. Masło w Strzałkowie produkowane jest do dnia dzisiejszego w oparciu o recepturę pochodzącą z 1926 roku. Najpierw należy podgrzać mleko i oddzielić od niego śmietanę. Śmietanę pasteryzuje się w temp. 95°C, a następnie schładza i poddaje procesowi dojrzewania. Nie powinien on trwać krócej niż 10 godzin. Kolejnym etapem jest zmaślanie. Okres ten trwa od półtorej do dwóch godzin. Po tym czasie masło płukane jest kilkakrotnie wodą, a następnie formowane w kostki. Szczególne walory smakowe i zapachowe masła ze Strzałkowa wynikają z odpowiedniego przygotowania śmietany przed zmaślaniem, tj. zastosowania zmiennej temperatury podczas jej dojrzewania i wydłużenia czasu tego procesu.