woj. podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. S. Wyszyńskiego l, 15-888 Białystok

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

tel. (85) 74 97 502, fax: (85) 74 85 146

e-mail: rolnictwo@umwp-podlasie.pl

Produkty mleczne
Produkty mięsne
Produkty rybołówstwa
Warzywa i owoce
Wyroby piekarnicze i cukiernicze
Oleje i tłuszcze
Miody
Gotowe dania i potrawy
Napoje
Inne produkty