Ryczyński miód lipowy
Ryczyński miód lipowy
Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych
  • w dniu 2016-04-21
  • kategoria Miody
  • województwo woj. dolnośląskie

Wygląd:

Postać płynna (patoka) bezpośrednio po odwirowaniu z ramek, drobnokrystaliczna po krystalizacji.

Kształt:

Przybiera kształt naczynia, w którym jest przechowywany.

Rozmiar:

Zależy od pojemności naczynia, np. 1 kg; 0,4 kg; 0,25 kg; 40 g.

Barwa:

W stanie płynnym barwa od jasnożółtej do złocistej, po skrystalizowaniu złocisto-żółta.

Konsystencja:

Gęsta, krystalizuje się szybko, po skrystalizowaniu wyraźnie wyczuwalne drobnoziarniste grudki.

Smak:

Słodki z lekko gorzkawym posmakiem, lekko ostry, silny zapach kwiatu lipy.

Dodatkowe Informacje:

Tradycja:

Ryczyński miód lipowy pozyskiwany jest na obszarze rezerwatu przyrody Grodzisko Ryczyńskie, który został utworzony w 1958 r. na terenie gminy Oława, w województwie dolnośląskim. Rezerwat obejmuje powierzchnię 1,82 ha lasu rosnącego na terenie historycznego grodu kasztelańskiego Ryczyn, od którego pochodzi nazwa. Rezerwat tworzy jeden z kompleksów nadrzecznych siedlisk, na terenie którego znajdują się starorzecza, zarośla wierzbowe, olsy, łąki zalewowe oraz wilgotne lasy łęgowe i grądowe. Dominującymi gatunkami drzew są: dąb szypułkowy, grab, lipa wąskolistna, klon zwyczajny, klon jawor, topola, osika, jesion. Drzewostan lipy wąskolistnej szacuje się na 90-150 lat. W ryczyńskim miodzie lipowym wykazano zawartość biologicznie aktywnych składników innych oprócz lipy wąskolistnej roślin zielonych, rosnących na terenie rezerwatu, od których zależy wyjątkowa i wysoka jakość miodu. Pożytek, jakim jest lipa wąskolistna na terenie rezerwatu, służył i służy pszczelarzom na przestrzeni lat po dziś dzień. Po zakończeniu II wojny światowej i przyjeździe na Ziemie Odzyskane ludności polskiej – głównie z Kresów Wschodnich – na Ziemi Oławskiej powstawały na nowo organizacje pszczelarskie. W 1945 roku przy Powiatowym Związku „Samopomoc Chłopska” została zawiązana Sekcja Pszczelarska, która liczyła 30 członków. W kolejnych latach do Powiatowego Koła Pszczelarzy w Oławie wstępowało coraz więcej pszczelarzy, gdyż często organizowano zebrania, na które zapraszano znanych wykładowców z zakresu pszczelarstwa. W 1965 roku Powiatowe Koło Pszczelarzy liczyło już 120 członków, którzy mieli 6500 rodzin pszczelich. W zrzeszeniu dominują pasieki stacjonarne, ponad 30 pszczelarzy prowadzi pasieki wędrowne. Pszczelarze wyjeżdżają na pożytki wiosenne (rzepak), główne (lipa, gryka) i późne (wrzosowiska, nawłoć). Ryczyński miód lipowy zdobywa nagrody i uznanie w wielu konkursach m.in. w wojewódzkim konkursie kulinarnym „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Pozyskiwanie miodu na tym terenie ma duże znaczenie historyczne i turystyczne dla gminy Oława.