Konkurs na przepis kulinarny

wtorek, 20 maja 2014 r.

logo.jpg

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni

oraz

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

zapraszają do uczestnictwa w III edycji Ogólnopolskiego konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie średnich szkół gastronomicznych tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ogólnopolskim finale konkursu, podczas którego na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w półfinale przepisy, zostaną wybrani zwycięzcy konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody/upominki oraz dyplomy.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa
 z dopiskiem „KONKURS”

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2014 r., decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (www.osskic.org.pl) oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (www.produktyregionalne.pl, www.produkty-tradycyjne.pl).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Widok 20 lok. 1, 00-023 Warszawa, tel./fax: +48 22 692 71 11, tel. 519 592 001, 505 175 578, e-mail: izba@produktyregionalne.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:

1. Odnośnik otwierany w nowym oknie Regulamin konkursu (.pdf 476,71 kB)

2. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 1 (.pdf 185,89 kB) - Wykaz polskich produktów

3. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 2 (.doc 81,92 kB) - Formularz zgłoszeniowy

4. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 3 (.doc 40,96 kB) - Formularz dotyczący Pracy

5. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 4a (.doc 77,31 kB) - Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu

6. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 4b (.doc 78,85 kB) - Oświadczenie niepełnoletniego oraz przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu

7. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 5 (.doc 76,29 kB) - Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na udział w Konkursie

8. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 6 (.doc 76,8 kB) - Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na zawarcie Umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

9. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 7 (.doc 84,99 kB) - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

10. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 8 (.doc 75,78 kB) - Zgoda pełnoletniego Uczestnika Konkursu na użyczenie wizerunku

11. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 9 (.doc 76,29 kB) - Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na użyczenie wizerunku

12. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 10 (.pdf 183,73 kB) - Kryteria oceny

logo2.jpg

Zwycięzcy III edycji Konkursu