Konkurs na przepis kulinarny

wtorek, 23 kwietnia 2013 r.

logo.jpg

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

zapraszają do uczestnictwa w II edycji Ogólnopolskiego konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie średnich szkół gastronomicznych tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Spośród nadesłanych zgłoszeń spełniających wymagania formalne, specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Finale Konkursu, gdzie na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w Półfinale przepisy zostaną wybrani Zwycięzcy Konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody/upominki oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje Szkoła na adres:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa
z dopiskiem „KONKURS”

Termin składania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2013 r., decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego (www.produktyregionalne.pl, www.produkty-tradycyjne.pl)

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z:

Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego, ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa, tel./fax: +48 22 468 19 70, tel. 519 592 001, 505 175 578, e-mail: izba@produktyregionalne.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:

1. Odnośnik otwierany w nowym oknie Regulamin konkursu (.pdf 439,58 kB)

2. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 1 (.pdf 185,88 kB) - Wykaz polskich produktów

3. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 2 (.doc 81,92 kB) - Formularz zgłoszeniowy

4. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 3 (.doc 39,42 kB) - Formularz dotyczący Pracy

5. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 4a (.doc 77,31 kB) - Oświadczenie pełnoletniego Uczestnika Konkursu

6. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 4b (.doc 78,85 kB) - Oświadczenie niepełnoletniego Uczestnika Konkursu

7. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 5 (.doc 76,29 kB) - Zgoda niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na udział w Konkursie

8. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 6 (.doc 76,8 kB) - Zgoda niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na zawarcie Umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

9. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 7 (.doc 84,99 kB) - Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

10. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 8 (.doc 75,78 kB) - Zgoda pełnoletniego Uczestnika Konkursu na użyczenie wizerunku

11. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 9 (.doc 76,29 kB) - Zgoda niepełnoletniego Uczestnika Konkursu na użyczenie wizerunku

12. Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik nr 10 (.pdf 183,25 kB) - Kryteria oceny

logo2.jpg

Zwycięzcy II edycji Konkursu

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wyniki II etapu konkursu (.pdf 157,47 kB)

Laureaci I edycji Konkursu