Kolegium Naukowe Programu Poznaj Dobrą Żywność

Lista Członków Kolegium Naukowego Programu PDŻ

W skład Kolegium Naukowego wchodzą:

 1. prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności, Przewodniczący Kolegium
   
 2. prof. dr hab. Stefan Ziajka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zastępca Przewodniczącego Kolegium
   
 3. mgr inż. Jerzy Tarnowski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Sekretarz Kolegium
   
 4. prof. dr hab. Franciszek Świderski – Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa
   
 5. prof. dr hab. Mirosław Słowiński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, Katedra Technologii Żywności
   
 6. prof. dr hab. Bolesław Wojtoń – Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
   
 7. prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski – Polskie Towarzystwo Lekarskie
   
 8. prof. dr hab. Władysław Chojnowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   
 9. prof. dr hab. Piotr Bykowski – Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
   
 10. prof. dr hab. Małgorzata Korzycka – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności
   
 11. prof. dr hab. inż. Zbigniew Skinder, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
   
 12. prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
   
 13. prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Kierownik Instytutu Prawa
   
 14. prof. dr hab. Stanisław Kondracki – Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt
   
 15. lek. med. Dariusz Rembisz – Szpital św. Elżbiety w Warszawie
   
 16. dr Ryszard Stanibuła, Lekarz Weterynarii 
   
 17. mgr inż. Adam Mroczkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów – Obory
   
 18. dr n. med. Dariusz Siembab, Polskie Towarzystwo Lekarskie

pdz_logo.gif