Informacje o Programie Poznaj Dobrą Żywność

logo Programu Poznaj Dobrą Żywność

Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział Programie jest dobrowolny. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
 
Znak PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność będzie przyznawany tylko wyrobom, które spełniają kryteria, opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych.
 
Oznaczenie znakiem jakości PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informacją, która ma pomagać konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu. Jednocześnie realizowany jest cel wspólnotowej polityki w zakresie żywności, polegający na poszerzaniu obszaru wysokiej jakości i różnorodności żywności na Wspólnym Rynku.
 
Oznaczenie to ma również na celu podnoszenie zaufania konsumenta do produktu żywnościowego poprzez informację o jego wysokiej i stabilnej jakości.
 
Zgłoszenie producenta do programu jest nieodpłatne.
 
Prawo zgłoszenia wniosków o nadanie znaku PDŻ -Poznaj Dobrą Żywność mają wyłącznie producenci.
 
Programem objęte są następujące grupy produktów:

 1. mięsa i produktów mięsnych;
 2. mleka i produktów mlecznych;
 3. ryb, owoców morza i ich przetworów;
 4. jaj i przetworów jajczarskich;
 5. miodów;
 6. tłuszczy spożywczych;
 7. przetworów zbożowych, strączkowych i okopowych;
 8. owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów;
 9. wyrobów cukierniczych i ciastkarskich;
 10. ziół i przypraw;
 11. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 12. wyrobów mieszanych i przetworzonych na bazie wyżej wymienionych;
 13. wód i napojów bezalkoholowych;
 14. napojów alkoholowych;
 15. innych.

W celu zapewnienia utrzymania stałego, bardzo wysokiego poziomu jakości oznaczonych produktów oraz wiarygodności pochodzenia surowców, Program zakłada maksymalne okresy obowiązywania znaku:

 • Znak nadawany produktowi na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje oraz pełną dokumentację zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są pod adresem:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Program PDŻ - POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30.
Tel. (22) 623 16 30, 623 18 10, Fax: (22) 623 16 08,
e-mail:pdz@minrol.gov.pl