Integrowana Produkcja Roślin - system jakości uwzględniający normy Federacji Rosyjskiej

Sposób na spełnienie wymagań Federacji Rosyjskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Ustanowione w prawodawstwie rosyjskim poziomy najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w produktach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi są niejednokrotnie znacząco niższe niż w Unii Europejskiej. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw wymogom dotyczącym bezpieczeństwa produktów rolniczych pochodzenia roślinnego, stawianym przez Federację Rosyjską system integrowanej produkcji został zmodyfikowany, umożliwiając otrzymanie certyfikatu IP potwierdzającego uwzględnienie rosyjskich wymogów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w jednostkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jednocześnie w celu ułatwienia producentom rolnym spełnienie rosyjskich norm w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, azotynów i azotanów, na zlecenie resortu rolnictwa w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowane zostały Programy ochrony uwzględniające normy Federacji Rosyjskiej. Środki ochrony roślin rekomendowane w programach ochrony oraz terminy zabiegów zostały tak dobrane, aby w płodach rolnych nie stwierdzano przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, wynikających z rosyjskich norm.