Zintegrowany System Kwalifikacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64), ogłosił nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących.

Nabór będzie trwał do 12 grudnia 2016 r. i jest prowadzony w zakresie grup kwalifikacji wskazanych w ramach działów przez ministrów właściwych. Resort rolnictwa nadzoruje następujące działy administracji: rozwój wsi, rolnictwo oraz rynki rolne.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze można uzyskać w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej (tel. 22 34 74 312, zsk@men.gov.pl)

Informacja o naborze została opublikowana na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl.

Procedura włączania kwalifikacji rynkowej  "Cukiernik – Dyplom mistrzowski"

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wniosek (.pdf 610,24 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie TABELA ZGŁOSZONYCH OPINII (.docx 15,12 kB)