Wiadomości

Wiadomości ze szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Archiwalne
czwartek, 2 listopada 2017 r.
Fot. Uczestnicy XII Biegu Niepodległościowego

XII Bieg Niepodległości

Dnia 16 października 2017 r., na ulicach Jabłonia, odbył się XII Bieg Niepodległości. Organizatorami biegów byli: Urząd Gminy Jabłoń wraz z gminną Komisją d/s problemów alkoholowych i narkomanii, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu oraz OSP w Jabłoniu.

pokaż aktualne