Porozumienie szefów rządów i państw w sprawie wieloletniego budżetu

środa, 13 marca 2013 r.

W dniu 8 lutego 2013 r. podczas szczytu Rady Europejskiej szefowie państw UE osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie wielkości środków w przyszłym budżecie UE - Rada Europejska przyjęła konkluzje w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020. Poza wielkościami środków na unijne polityki w perspektywie do 2020 roku, porozumienie określa wiele istotnych zapisów dotyczących reformy WPR. Szczegóły dotyczące porozumienia budżetowego, wraz ze wstępną analizą i oceną skutków dla Polski w obszarze wspólnej polityki rolnej, zostały zamieszczone w dokumencie opracowanym przez MRiRW pod zakładką „Ogłoszenia”.