Ministrowie rolnictwa UE uzgodnili stanowisko w sprawie reformy WPR

czwartek, 21 marca 2013 r.

W dniu 19 marca 2013 roku Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęła stanowisko w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2014 - 2020. Obejmuje ono kompromisowe zapisy czterech projektów rozporządzeń, które mają regulować funkcjonowanie WPR po 2013 roku. Polska poparła tę propozycję. Szczegóły dotyczące porozumienia ministrów rolnictwa UE przyjętego podczas marcowej Rady dostępne są w „Informacjach Prasowych”.

Stanowisko Rady określa mandat dla prezydencji irlandzkiej w dalszych uzgodnieniach projektów rozporządzeń z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską podczas tzw. rozmów trójstronnych. To ostatni etap procesu decyzyjnego. Jego celem jest wypracowanie porozumienia politycznego w sprawie reformy WPR. Prezydencja irlandzka, która obecnie przewodniczy pracom Rady UE, zapowiedziała, iż chce doprowadzić do ostatecznego porozumienia między instytucjami UE przed końcem czerwca br.