Konferencja pt. „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”

poniedziałek, 26 stycznia 2009 r.

Prezentacje z konferencji pt. „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”; Zaproszenie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego do udziału w konferencji „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku” w dniu 26 stycznia 2009 r.; Program konferencji „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”

(26.01.2009)

Konferencja pt. „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”

Prezentacje z konferencji pt. „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”

Przebieg i wyniki dotychczasowej debaty w sprawie przyszłości WPR po 2013 r. - W. Guba

pobierz plik (.pdf 169 KB)

Panel I - Skuteczność i efektywność realizacji celów obecnej WPR w Polsce

Panel II - Uwarunkowania zewnętrzne WPR po 2013 roku

Panel III - Nowe wyzwania i funkcje WPR

Panel IV - Czy i jakie zmiany w WPR po 2013 roku?

(07.01.2009 r.)
Zaproszenie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego do udziału w konferencji „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku” w dniu 26 stycznia 2009 r.

pobierz plik (.pdf 47 KB)

Program konferencji „Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”

pobierz plik (.pdf 58 KB)