Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc

 Odnośnik otwierany w nowym oknie 27.02.2017 - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę. (.pdf 375,89 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Projekt protokółu szacowania szkód - 27.02.2017 r. (.xlsx 80,38 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Opracowanie tabelaryczne (.xlsx 101,77 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Opracowanie FADN (.pdf 259,19 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 31.03.2016 r. - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (.pdf 268,57 kB)

Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich

WZORY PROTOKOŁÓW z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Odnośnik otwierany w nowym oknie Formularze protokołów - szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (.rar 174,76 kB)