Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - wiadomości

Archiwalne
poniedziałek, 2 czerwca 2014 r.

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę

dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę.

wtorek, 3 kwietnia 2012 r.

Pomoc związana z ujemnymi skutkami przezimowania

Rada Ministrów przyjęła w dniu dzisiejszym uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania. Rady Ministrów zmieniła dziś również rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co umożliwi realizację pomocy.

pokaż aktualne