Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę

poniedziałek, 2 czerwca 2014 r.

dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 170,58 kB)

Zestawienie średniej wartości produkcji na 1 ha w poszczególnych województwach w Polsce

pobierz plik (.pdf 25,44 kB)