Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Zasady przyznawania i wypłaty środków finansowych w ramach PO RYBY 2007-2013
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 r.

 1. Dotyczy środka 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej (1) - 26.08.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 235,14 kB)
 2. Dotyczy środka 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej (2) - 18.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 100,34 kB)
 3. Dotyczy środka 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej (3) - 18.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 198,27 kB)
 4. Dotyczy środka 1.2 - Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej (4) - 27.01.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 82,52 kB)
 5. Dotyczy środka 1.3 – Inwestycje na statkach rybackich i selektywność (1) - 10.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 74,34 kB)
 6. Dotyczy środka 1.3 – Inwestycje na statkach rybackich i selektywność (2) - 07.01.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 124,26 kB)
 7. Dotyczy środka 1.3 – Inwestycje na statkach rybackich i selektywność (3) - 09.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 92,41 kB)
 8. Dotyczy środka 1.3 – Inwestycje na statkach rybackich i selektywność (4) - 22.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 93,64 kB)
 9. Dotyczy środka 1.3 – Inwestycje na statkach rybackich i selektywność (5) - 14.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 91,76 kB)
 10. Dotyczy środka 1.5 – Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką (1) - 22.06.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 124,69 kB)
 11. Dotyczy środka 1.5 – Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką (2) - 03.02.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 136,44 kB)
 12. Dotyczy środka 1.5 – Rekompensaty społeczno - gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką (3) - 09.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 96,51 kB)
 13. Konieczność dołączania ofert do wniosku o dofinansowanie - 22.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 98,87 kB)
 14. Konieczność dołączania ofert do wniosku o dofinansowanie - 08.12.2009
 15. Kompensata jako bezgotówkowa forma wzajemnych rozliczeń - 24.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 50,27 kB)
 16. Kryteria uzyskania pomocy w ramach środka 2.5 - 31.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 113,88 kB)
 17. Kryteria uzyskania pomocy w ramach Środka 2.2 - 31.12.2009
 18. Moment rozpoczęcia realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013 - 18.02.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 35,62 kB)
 19. Obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych - 23.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 34,23 kB)
 20. Operacje dotyczące badań rynku rybnego i projektów pilotażowych - 26.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 143,27 kB)
 21. Operacje o charakterze inwestycyjnym w ramach osi 3 - 27.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 131,06 kB)
 22. Opracowanie dokumentów związanych z obsługą wniosków - Środek 2.2 - 13.11.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 227,16 kB)
 23. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 25.02.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 128,72 kB)
 24. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 15.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 132,41 kB)
 25. Skutki niezłożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 20.04.2010
 26. Podmioty prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną - 21.01.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 61,68 kB)
 27. Podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej - 06.05.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 70,41 kB)
 28. Podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej - 12.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 73,19 kB)
 29. Recyrkulaty
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 64,16 kB)
 30. Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa (1) - 12.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 88,95 kB)
 31. Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa (2) - 08.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 238,47 kB)
 32. Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa (3) - 12.02.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 98,75 kB)
 33. Uzyskanie pomocy w ramach PO RYBY 2007-2013 - 27.01.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 76,38 kB)
 34. Wdrażanie środka 2.2 - 25.11.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 183,52 kB)
 35. Weryfikacja powierzchni ewidencyjnej obiektów chowu i hodowli - 18.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 69,85 kB)
 36. Weryfikacja wniosków w ramach środka 2.2 - 18.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 163,58 kB)
 37. Interpretacje przepisów dotyczących osi 2 - 22.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 64,17 kB)
 38. Interpretacje przepisów dotyczących osi 2 - 21.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 135,8 kB)
 39. Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach osi 2 - 18.02.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 43,47 kB)
 40. Zasada niemieszania obsad - 22.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 48,66 kB)
 41. Zasoby genetyczne - 25.03.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 93,12 kB)
 42. Zaświadczenie o numerze rachunku bankowego beneficjenta - 22.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 72,98 kB)
 43. Złożenie dodatkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie - 08.12.2009
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 49,14 kB)
 44. Operacje dotyczące przetwórstwa i obrotu produktami innych sektorów niż rybacki - 14.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 108,67 kB)
 45. Usunięcie braków lub złożenie wyjaśnień dotyczących wniosku o dofinansowanie - 01.04.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 53,07 kB)
 46. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie - 27.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 64,98 kB)
 47. Przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 3 - 21.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 109,94 kB)
 48. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii - środek 2.4 - 28.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 114,41 kB)
 49. Wniosek o płatność złożony drogą pocztową - 21.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 78,66 kB)
 50. Pozwolenie wodno-prawne - 26.07.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 37,01 kB)
 51. Beneficjenci Środka 3.3 – 10.11.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 163,46 kB)
 52. Następstwo prawne – Środek 2.5 – 22.09.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 172,97 kB)
 53. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych – Środek 2.5 – 15.09.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 102,34 kB)
 54. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego – Oś 3 – 22.09.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 76,66 kB)
 55. Dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań – 22.09.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 140,44 kB)
 56. Rekompensaty za obszar Natura 2000 -30.09.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 173,46 kB)
 57. Obiekt chowu lub hodowli ryb – Oś 2 – 12.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 58,88 kB)
 58. Opinia o analizie naukowej – Środek 3.5 -19.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 86,04 kB)
 59. Prowadzenie zestawienia danych wynikających z faktur – 11.10.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 57,18 kB)
 60. Instytuty naukowo badawcze – Środek 3.5 – 12.02.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 48,68 kB)
 61. Czas trwania operacji w ramach osi 2 - 23.11.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 160,37 kB)
 62. Kosztorys inwestorski i decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny - 21.03.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 121,36 kB)
 63. Kryteria uzyskania pomocy w ramach osi priorytetowej 2 - 11.03.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 209,03 kB)
 64. Moment ustalenia wielkości przedsiębiorstwa - 11.03.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 150,59 kB)
 65. Termin składania wniosku o płatność (art. 190 ustawy o finansach publ.) - 08.12.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 167,63 kB)
 66. Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa (4) - 11.01.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 83,42 kB)
 67. Wynajęcie osobie trzeciej pomieszczeń nabytych w ramach PO RYBY 2007-2013 - 08.12.2010
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 127,62 kB)
 68. Dofinansowanie hodowli ślimaków - 27.07.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,8 MB)
 69. Dostarczenie przez beneficjenta wymaganych pozwoleń w trakcie realizowania wieloetapowej inwestycji - 16.06.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 667,4 kB)
 70. Kosztorys inwestorski - 06.06.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,08 MB)
 71. Znakowanie produktów rybołówstwa - 20.07.2011
  Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 637,31 kB)