Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
piątek, 6 marca 2009 r.

Koszty kwalifikowalne w ramach PO RYBY 2007-2013

2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,18 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 6,51 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,4 MB)

2012

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,45 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,87 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,06 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,99 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,06 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,77 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 4,08 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,36 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,01 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,63 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 4,24 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,81 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 4,73 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,55 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,31 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,16 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,45 MB)

Zasady przyznawania i wypłaty środków finansowych w ramach PO RYBY 2007-2013

2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,03 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,58 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 8,99 MB)

2012

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,06 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 1,99 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 976,42 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 8,88 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 1,22 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 4,77 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 1,65 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 1,75 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,4 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,99 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,75 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 1,73 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,5 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 6,62 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 6,93 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,77 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 1,11 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 3,46 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 4,04 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,27 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 6,14 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 5,76 MB)

Funkcjonowanie LGR

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 5,38 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 1,45 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 2,01 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie (.pdf 6,55 MB)